Junior Projectleider

 • regio Antwerpen
 • opleidingsniveau bachelor
 • type contract Flex
 • vestiging Antwerpen

Over de functie

 • Zelfstandig en verantwoordelijk technisch en financieel uitvoeren van bouwopdrachten (van de planning over de uitvoering en oplevering tot het einde van de waarborg) in overleg met de opdrachtgever, de ontwerpers en de Project Manager.
 • Streven naar een permanente optimalisatie van toegewezen projecten, technisch, kwalitatief en financieel.
 • Zorgen voor een langdurige klantenbinding door de geleverde kwaliteit en service.
 • Uitdragen van de kernwaarden van het concern.
 • Contractanalyse en vastleggen van de projectdoelstellingen.
 • Verantwoordelijk voor het overzien van de opmaak van meer- en minderwerkcalculaties
 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van de bouwopdracht: de werkvoorbereiding, de instructies aan en afspraken met personeel en onderaannemers, en de controle van de werken
 • Verantwoordelijk voor alle activiteiten d.m.v. regelmatige projectbesprekingen tijdens de planningsfase en de uitvoering
 • Verantwoordelijk voor een correct gebruik van plannings- en managementtools
 • Vastleggen van taakverdeling voor projectmedewerkers
 • Leiden en sturen van alle planningsgesprekken met de verschillende partijen betrokken bij het project
 • Leiden van projectbesprekingen met bouwheer, architect en studiebureaus
 • Opvolging en bewaking van de projectplanning en het opleveringsproces (deadlines en prestaties) i.s.m. de Project Manager; anticiperen op mogelijke hindernissen en aanpassen van het projectplan in functie van de doelstellingen
 • Verantwoordelijk voor het beheer van alle (contractuele) documenten betreffende wettelijke, financiële, veiligheidstechnische en kwaliteitsvoorwaarden
 • In overleg met de Project Manager zelfstandig onderhandelen met de opdrachtgever betreffende contractuele voorwaarden (contractuele wijzigingen, meer- en minderwerken)
 • Zorgen voor een technische en financiële beoordeling van de offertes van onderaannemers en leveranciers, en voor de tijdige opstelling en afsluiting van onderaannemerovereenkomsten en leverancierscontracten in overleg met de Project Manager en de inkoopdienst
 • Aansturen van de betrokken werfleiding, inkopers en projectmedewerkers op vlak van contractvoorwaarden, deadlines, budget, kwaliteit, veiligheid, milieubescherming, ...
 • Waken over de rechtzetting van gebreken voor en na de oplevering
 • Verantwoordelijk voor het budgetbeheer en de projectresultaten en voor een tijdige en correcte rapportering i.s.m. de technische controller
 • Proactief sturen op benutten van kansen en minimaliseren van risico's
 • Dagelijks overleg met de werfleider(s) en voortdurend toezicht op de uitvoering van hun taken
 • Controleren en coördineren plannen architectuur vs. stabiliteit vs. technieken vs. prefeb vs. onderaannemers
 • Actieve implementatie van het Corporate Design van het concern op de werf en eerste aanspreekpunt voor derden
 • Medewerkers informeren over concernstrategie, doelstellingen en communicatie
 • Stimuleren van teamwork
 • Ondersteunen bij de planning en selectie van personeel
 • Op regelmatige basis medewerkersgesprekken voeren
 • Nood aan verdere opleiding (h)erkennen bij medewerkers en ontwikkeling stimuleren
 • Waarborgen van de afdelingsdoelstellingen en individuele doelstellingen (KPI's)
 • Proactief leiden van de medewerkers in het (project)team door middel van coaching en ontwikkeling
 • Verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van de teamleden 


Functie eisen

 • Diploma Master (of Science) Bouw of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je bent pas afgestudeerd, of kunt terugblikken op een eerste werkervaring.
 • Opleiding VCA voor leidinggevenden.
 • Kennis van de gangbare Office programma's. 


Siebe Vandenbulcke

Whoohoo gerelateerde jobs

 • Geen gerelateerde vacatures gevonden