Calculator

 • regio Antwerpen
 • opleidingsniveau bachelor
 • type contract Flex
 • vestiging Antwerpen

Over de functie

 • Zelfstandig opmaken van de kostprijsberekening en het opstellen van offertes/aanbiedingen, rekening houdend met de aard en omstandigheden van het project en de technisch-economische doelstellingen, in overleg met de Manager Calculatie.
 • Uitdragen van de kernwaarden van het concern.
 • Coördineren van prestaties van verschillende ondersteunende diensten (zowel intern als extern) en respecteren van deadlines tijdens de opmaak van de offertes/aanbiedingen
 • Zelfstandig beoordelen van aanbestedingsdocumenten (zoals bestek, offertes van onderaannemers e.d.) wat betreft technische, wettelijke, veiligheidstechnische en financiële voorwaarden.
 • Analyseren van aanbiedingsdossiers en aangeven welke ondersteuning noodzakelijk is om tot een verantwoorde offerte te komen (bijvoorbeeld aankoop/inkoop, Central Services, onderaannemers, leveranciers)
 • Opstellen van een kostprijsberekening hierbij rekening houdend met de uitvoeringsmethoden, uitvoeringstermijn, bouwplaatsinrichting, offertes en gevraagde bijkomende gegevens.
 • Coördinatie van de diverse betrokkenen op basis van de opgestelde calculatieplanning en demarcatielijst.
 • Opstellen van een kans- & risicoanalyse met betrekking tot de kostprijs en contractuele voorwaarden.
 • Opmaken van een verkoopprijs rekeninghoudend met de risico’s/optimalisaties en de vastgelegde algemene bedrijfskosten, risicodekking en winst (vastgelegd door de Manager Calculatie en de directie).
 • Opstellen van prijsvergelijken van onderaannemers en leveranciers.
 • Coördineren en samenstellen van de uiteindelijke offerte en bijbehorende documenten (attesten, planning, bouwplaatsinrichting, ondertekening door bevoegde personen, …).
 • Overdracht van het offertedossier aan het projectteam tijdens de overdrachtsvergadering.
 • Samenstelling en toelichting van offertecalculatie voor de prijscommissie.
 • Verzamelen en documenteren van actuele prijsgegevens van prestaties en verzamelen van nacalculaties.
 • Opvolgen van nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied voorstellen formuleren aan de leidinggevende. 


Functie eisen

 • Diploma Master (of Science) of Bachelor Bouw of gelijkwaardig door ervaring.
 • U beschikt over ten minste 5 jaar ervaring in het calculeren van grote bouwprojecten.
 • Kennis van de gangbare Office programma's.
 • Nederlands met een goede kennis van de andere taal. 


Siebe Vandenbulcke

Whoohoo gerelateerde jobs

 • Geen gerelateerde vacatures gevonden