Verantwoordelijke kwaliteit voeding

  • opleidingsniveau bachelor
  • type contract Flex

Over de functie

1. Het uitwerken en implementeren van een gedisciplineerd kwaliteitsbeleid, dat ondersteund, gedocumenteerd en opgevolgd wordt aan de hand van gangbare kwaliteits- (BRC/IFS) en voedselveiligheidssystemen (HACCP) in de voedingsindustrie.

2. Het plannen, coördineren en uitvoeren van interne audits, leveranciersaudits, traceeroefeningen, recall oefeningen, het ontwikkelen van actieplannen (PDCA) naar aanleiding van analyses van (interne) klachten en retours, het opzetten en evalueren van microbiële bemonsteringen.

3. Het hanteren van een pro-actieve en modererende rol binnen de productie- en verpakkingsafdelingen opdat het kwaliteitsbeleid bij elk proces en bij elke medewerker wordt gerespecteerd en toegepast.

4. Het opstellen en opvolgen van het jaarlijkse budget kwaliteitsdienst vastgelegd in overleg met de Operations Director.

5. Het uitwerken en voorbereiden van projecten met betrekking tot optimalisatie, wijziging in processing, kwaliteitsaspecten etc. ter verbetering van de bestaande product flows en verpakkingsprocessen.

6. Het creëren en onderhouden van een aangename, stimulerende, enthousiaste en professionele werkomgeving.

7. Het detecteren van opleidingsbehoeften in de verschillende productie- en verpakkingsafdelingen en het formuleren van voorstellen van de nodige opleidings- of coachingssessies.

8. Het organiseren van overlegstructuren onder de vorm van kwaliteitsmeetings en HACCP-meetings met de productieverantwoordelijken.

9. Het deelnemen aan de projecten vanuit de invalshoek kwaliteit, waarbij de nodige aandacht wordt besteed aan het respecteren van de gangbare kwaliteits- en voedselveiligheidsrichtlijnen.

10. Het functioneren als aanspreekpunt voor zowel de intern als extern georiënteerde diensten alsook voor de bedrijfseigen klanten.

11. De verantwoordelijke kwaliteit rapporteert rechtstreeks aan de Operations Director.

Over het bedrijf

Deze klant is “vlees met een verhaal”. Een verhaal dat meer dan 3 decennia geleden, in 1975 om precies te zijn, voor het eerst verteld werd door Margriet en Moritz. Hun expertise en vakmanschap als slagers zit nog steeds vervat in het DNA van de groep.

Functie eisen

Je beschikt over een Master of Bachelor diploma met werkervaring in de voedingssector of gelijkwaardig door ervaring.

Je beschikt over een grondige kennis van de IFS & BRC vereisten (incl. GMP en HACCP) in de voedingssector en beheerst de wetgeving inzake voedselveiligheid.

Je bent flexibel, stipt en consequent en werkt als teamplayer.

Goede talenkennis van de Franse taal is een pluspunt.Persoonsgebonden competenties
•Samenwerken als hecht team
•Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
•Contactvaardig zijn
•Omgaan met stress
•Zelfstandig werken

Laure Busschot

Whoohoo gerelateerde jobs

  • Geen gerelateerde vacatures gevonden